Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bốn tháng đầu năm tăng 9,7%

Chủ Nhật, 03-05-2015, 14:34

Theo Tổng cục Thống kê, bốn tháng đầu năm, có 28.235 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 162.500 tỷ đồng, tăng 9,7% về số DN và tăng 13,3% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân đạt 5,7 tỷ đồng/DN, tăng 1,8%. Có 6.316 DN trước gặp khó khăn, ngừng hoạt động, nay quay lại hoạt động, tăng 7,7%. Có 3.249 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, giảm 0,8% so cùng kỳ năm trước.

PV