Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Thứ Năm, 12-12-2019, 16:04

NDĐT - Ngày 12-12, tại Hà Nội, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”.

Hơn 60 tham luận và ý kiến trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung vào hai chủ đề lớn: Kế toán - Tài chính doanh nghiệp và kinh doanh bền vững; Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững.

Nhiều học giả trong nước và quốc tế đã đề xuất nhiều quan điểm mới, định hướng và giải pháp đồng bộ, thiết thực và khả thi, nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế vĩ mô; phát triển bền vững các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, nông nghiệp xanh, dịch vụ du lịch và thị trường tài chính ngân hàng; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị nội bộ, tăng cường trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường… trong bối cảnh bùng nổ cách mạng công nghiệp 4.0 và gia tăng toàn cầu hóa, cả bề rộng và bề sâu.

PV