Phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh

Thứ Năm, 22-04-2021, 00:38

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, EVN sẽ phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả; hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định.

Mục tiêu đề ra bảo đảm EVN hoạt động hằng năm có hiệu quả và có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn ba lần. Tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%, khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn hoặc bằng một lần. Bảo đảm cung cấp điện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo bằng điện lưới và nguồn điện tại chỗ; phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN...

Theo định hướng đến năm 2045, EVN đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả... Bảo đảm chi phí sản xuất và chi phí mua điện hợp lý, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện...

 

PV