Nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho các hợp tác xã nông nghiệp

Thứ Năm, 20-01-2022, 19:12
Ký ghi nhớ hợp tác xúc tiến chuyển đổi số thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho các hợp tác xã nông nghiệp.

Ngày 20/1, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Công ty Cổ phần Sorimachi đã tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến chuyển đổi số thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho các hợp tác xã nông nghiệp.

Theo Cục trưởng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh, từ năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tập thể. Đây là một trong những chính sách lớn nhất Chính phủ Việt Nam tập trung trong giai đoạn tới để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế thị trường, để giúp đỡ người nông dân, Chính phủ Việt Nam không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp mà còn tập trung nhiều cho các hợp tác xã. Hiện nay, cả nước có khoảng 27.500 hợp tác xã, trong đó có 18.500 hợp tác xã nông nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng các hợp tác xã của Việt Nam hiện nay, công tác quản lý vẫn chưa được quy củ, minh bạch; quy mô còn nhỏ; năng lực quản trị còn hạn chế. Để khắc phục những tồn tại đó, Việt Nam đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã bằng 4 chính sách lớn: Năng cao năng lực thông qua đào tạo và chuyển giao; Hỗ trợ phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng thương mại như chế biến, bảo quản…; Chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ quy trình sản xuất an toàn; Những chính sách liên quan xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã.

"Với định hướng như vậy, chúng tôi đánh giá cao việc Công ty Sorimachi hoàn thành sửa đổi phần mềm kế toán facefarm để thích ứng phù hợp với hợp tác xã Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng rằng đây là hỗ trợ tốt nhất cho các hợp tác xã, góp phần phát triển nông nghiệp.

Đây cũng là bước đầu trong chuyển đổi số của nền nông nghiệp Việt Nam. Qua đó đóng góp cho sự phát triển một nền nông nghiệp minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững”, ông Lê Đức Thịnh đánh giá.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ hợp tác xúc tiến chuyển đổi số cho hợp tác xã nông nghiệp, triển khai trên diện rộng Hệ thống quản lý sản xuất facefarm do Sorimachi Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng Hệ thống quản lý sản xuất facefarm của Sorimachi Nhật Bản đã được xây dựng cho phù hợp với quy định ở Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2023 với tổng kinh phí dự toán hơn 16,6 tỷ đồng.

Trong thời gian thực hiện dự án, Công ty Sorimachi sẽ tổ chức triển khai, hướng dẫn, đào tạo miễn phí cho 2.480 hợp tác xã trên 62 tỉnh, thành phố sử dụng miễn phí Hệ thống quản lý sản xuất facefarm; trong đó ưu tiên cho các hợp tác xã nông nghiệp.

Chia sẻ lại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Công ty Sorimachi Takahashi Akihiko cho biết, Chính phủ Việt Nam đã có những mục tiêu chính trong việc phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã đến năm 2025.

Cụ thể, 100% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động và tuân thủ theo Luật hợp tác xã; tăng cường năng lực kế toán và kiểm toán; thúc đẩy truy xuất nguồn gốc nông sản tuân thủ quy trình VietGAP; xây dựng mô hình sản phẩm chuyển đổi kỹ thuật số và thương mại điện tử.

“Để thực hiện được những mục tiêu đó, chúng ta cần sự hợp tác 3 bên giữa Chính phủ Việt Nam, các cơ quan bộ, ban, ngành và các doanh nghiệp. Những lĩnh vực mà Công ty Sorimachi đang hướng tới là công nghệ, kỹ thuật và tài chính, chúng tôi rất mong sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn”, ông Takahashi Akihiko chia sẻ.

PHÚC LÂM