Kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Thứ Sáu, 27-05-2022, 06:23
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 639/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng; hai Phó Chủ tịch là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch thường trực) và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. 

Hội đồng có 14 ủy viên là lãnh đạo các đơn vị liên quan; 12 chuyên gia tư vấn và 10 thành viên tổ thư ký giúp việc.

Trước đó, ngày 17/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ; tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ, các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ,... Thời điểm đó, Hội đồng gồm 39 thành viên, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch và 27 ủy viên.