Không được “cắt khúc” quy hoạch phát triển ven sông Đồng Nai

Thứ Bảy, 04-12-2021, 13:39
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 6, khóa 11 vào sáng 4/12, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội ven các con sông, nhất là sông Đồng Nai tuyệt đối không được “cắt khúc”, mà phải thực hiện trong tổng thể phát triển chung.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị trong thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn tới cần quy hoạch toàn bộ lưu vực các con sông, trong đó kinh tế sông, ven sông và hồ Trị An có vai trò rất quan trọng, không được phép cắt khúc quy hoạch.

Dẫn chứng từ sông Đồng Nai, là con sông nội địa dài nhất nước ta, có giá trị vô cùng quý giá. Do đó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai trong quy hoạch phải thực hiện cả một tuyến sông, không được cắt khúc, mỗi huyện làm một kiểu. Xác định vị trí nào được làm du lịch, bến cảng, vận tải container, đô thị, nuôi cá lồng bè. Tương tự, hồ Trị An là tài sản lớn của tỉnh Đồng Nai phải sử dụng hiệu quả bằng cách quy hoạch nơi nào được phép làm gì, không được phép làm gì để sử dụng hiệu quả khu vực lòng hồ và trong tổng thể sự phát triển của tỉnh giai đoạn tới. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải kêu gọi đầu tư một cách minh bạch, nhà đầu tư nào đáp ứng được cần tạo điều kiện, ủng hộ đẩy nhanh tiến độ dự án, có như vậy mới khai thác các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị trong quản lý nhà nước, UBND tỉnh cần thực hiện quản lý tốt theo thượng tôn pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường. Tất cả các cấp chính quyền từ xã, huyện đến tỉnh phải tuân thủ thực hiện quản lý theo quy hoạch khi đã được phê duyệt để dẫn dắt sự phát triển. Riêng môi trường, từ nay về sau tất cả các dự án đầu tư vào Đồng Nai ngoài bắt buộc phải có đánh giá tác động môi trường, thì sẽ được hậu kiểm liên tục. Trường hợp những dự án đã đầu tư mà chưa thực hiện tốt bảo vệ môi trường cần được đầu tư hệ thống xử lý, nếu không đáp ứng được địa phương sẽ bắt buộc chấm dứt dự án, tuyệt đối không được phép kiếm lợi bằng sự xâm hại môi trường.

Đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi nào để xảy ra xây dựng trái phép, không phép phức tạp sẽ phải được thay thế. Vì khi để các công trình xây trái phép thể hiện năng lực kém hoặc đã bị vô hiệu hóa, không xử lý được, nếu không thay thế sẽ không còn thể hiện nghiêm minh pháp luật được nữa. 

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022. Theo đó, từ đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành mức tăng trưởng GRDP từ 6,5-7%, thay vì 5,5-6% như dự kiến ban đầu. Đối với dự thảo một số Nghị quyết về hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp, du lịch giai đoạn 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, sớm ban hành để tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh bền vững của Đồng Nai thời gian tới.

THIÊN VƯƠNG