[Infographic] Thặng dư thương mại năm 2019 đạt kỷ lục

Thứ Bảy, 28-12-2019 11:25

NDĐT – Năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức cao nhất trong bốn năm liên tiếp xuất siêu. Đặc biệt, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đã có bước bứt phá mạnh mẽ so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

XUÂN BÁCH, ĐỨC TRUNG