Hướng đến phát triển lương thực thực phẩm, nông lâm nghiệp bền vững

Thứ Tư, 27-10-2021, 18:18
Nông nghiệp là một trong những ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Sau dịch, việc tăng cường phát triển lương thực thực phẩm, nông lâm nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 43 (AMAF 43), ngày 27/10. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia ông Syahrul Yasin Limpo.

Phục hồi và tăng trưởng nông nghiệp trong trạng thái bình thường mới

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh khẳng định đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chuỗi cung ứng và lưu thông thương mại bị gián đoạn; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, lao động, việc làm… bị đình trệ.

Khẳng định, tăng cường phát triển lương thực thực phẩm, nông lâm nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã đưa ra 5 định hướng để có thể phục hồi và tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong trạng thái bình thường mới, cụ thể:

Cần tăng cường hợp tác nội khối ASEANvà hợp tác ASEAN với các đối tác để kết nối các chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm, nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ nông hộ nhỏ; doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ vượt qua các tác động tiêu cực của Covid-19.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng nông nghiệp xanh và bảo tồn tài nguyên. Hợp tác xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững.

Thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số trong nông nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu, bao gồm cả chuyển đổi số trong công tác quản lý, ban hành chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp, như: dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đối tác/hợp tác công - tư (PPP) trong phục hồi và tăng trưởng xanh.

Nâng cao năng lực chủ động thích ứng của các đối tượng dễ chịu tổn thương trước các cú sốc, đồng thời hỗ trợ các đối tượng này trong việc khai thác hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện mô hình kinh doanh để tham gia vào quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Tăng cường phát triển lương thực thực phẩm, nông lâm nghiệp bền vững -0
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh  đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 43 (AMAF 43) theo hình thức trực tuyến.

Tăng cường khả năng phục hồi của Hệ thống lương thực thực phẩm

Tại hội nghị, các đại biểu tại hội nghị đều thống nhất việc tăng cường khả năng phục hồi của Hệ thống lương thực thực phẩm để chống lại tác động của đại dịch là vô cùng cấp thiết.

Đối với Chiến lược ASEAN về Năng lượng sinh khối cho các Cộng đồng nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực giai đoạn 2020-2030, Hội nghị khuyến khích tất cả các đối tác ASEAN và các bên liên quan phối hợp với ASEAN để thực hiện các Kế hoạch hành động liên quan nhằm đóng góp vào việc cung cấp năng lượng và an ninh năng lượng cho các cộng đồng nông thôn bằng cách tạo ra năng lượng sinh khối hiện đại thông qua quản lý chất thải hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp và rừng trồng lấy gỗ làm nhiên liệu.

Các đại biểu đã đi đến nhất trí trong việc nỗ lực thực hiện các biện pháp phục hồi để bảo đảm nguồn cung cấp lương thực đầy đủ và liên tục cũng như hoạt động của các hoạt động kinh doanh và dịch vụ cho hệ thống lương thực thực phẩm và nông nghiệp.

Cụ thể, trong thời gian tới các quốc gia cần tiếp tục thực hiện Tuyên bố năm 2020 của các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN về Ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong ASEAN. Thúc đẩy sự hỗ trợ của Chính phủ về Đối tác công tư để phát triển các Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp như HACCP cho các doanh nghiệp nông nghiệp với tất cả các quy mô.

Bên cạnh đó, hội nghị đã thông qua các khuyến nghị đối với Nghiên cứu khả thi về Chính sách thủy sản chung của ASEAN tập trung nỗ lực vào việc thực hiện đầy đủ 12 Khung chính sách nghề cá khu vực bao gồm cả rác thải biển.

Hội nghị đã thông qua Hướng dẫn của ASEAN để thúc đẩy sử dụng công nghệ số cho ngành lương thực thực phẩm và nông nghiệp ASEAN. Hướng dẫn sẽ trang bị cho ASEAN các khuyến nghị và xem xét thực hiện các quyết định định hình truyển đổi số trong nông nghiệp tại khu vực.

Hướng dẫn cũng sẽ phác thảo điều kiện và hành động cần thiết để sử dụng công nghệ số để cải thiện Hệ thống lương thực thực phẩm và nông nghiệp, bao gồm các can thiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực thực phẩm.

 

PHÚC HUY