Hà Nam bình chọn 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Thứ Tư, 01-12-2021, 16:52
Các sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021.

Ngày 1/12, tỉnh Hà Nam tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam đã nhận được 38 hồ sơ đăng ký của 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ có 19 sản phẩm; nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 17 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác có 2 sản phẩm. Qua đó đã có 20 trong tổng số 38 sản phẩm tham gia đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 2 nghệ nhân được bình chọn là nghệ nhân và 27 người được bình chọn là thợ giỏi tỉnh Hà Nam năm 2021.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Nam cho biết, việc tổ chức xét, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các nghệ nhân, thợ giỏi không chỉ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt, tạo động lực để các nghệ nhân, thợ giỏi tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, tích cực tham gia đào tạo và truyền nghề cho đội ngũ kế cận nhằm giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn phát triển.

ĐÀO PHƯƠNG