Con số ấn tượng

Thứ Hai, 23-05-2022, 05:41
Ảnh: Trần Hải

109.600 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước bốn tháng năm 2022, bằng 20,6% kế hoạch năm và tăng 9,1% so cùng kỳ. 

Trong đó, vốn đầu tư do Trung ương quản lý đạt 18.400 tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch năm và tăng 15,3%; địa phương quản lý 91.200 tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 8%. Riêng trong tháng 4/2022, vốn đầu tư thực hiện đạt 33.500 tỷ đồng, tăng 6,6%.