Bảo đảm kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Thứ Bảy, 18-10-2014, 09:43

NDĐT- Là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội thảo “Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức sáng 18-10 tại Hà Nội.

Theo Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ, sau khi được giao chủ trì chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, ĐHQGHN đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tổng thể chương trình trên cơ sở mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm; thành lập hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đáng chú ý, ĐHQGHN đã triển khai năm đề tài đầu tiên của Chương trình, trong đó tập trung vào việc xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu tích hợp, liên ngành và rà soát, phân tích, đánh giá hệ thống chính sách và chương trình mục tiêu đang được triển khai ở Tây Bắc nhằm củng cố luận chứng khoa học và thực tiễn hỗ trợ cho các nhà quản lý phát huy hiệu quả của các chính sách cũng như những hạn chế, bất cập.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng nội dung các văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp của các tỉnh trong vùng.

Tại hội thảo, các đại biểu là nhà quản lý của các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học đã trao đổi về phương pháp xây dựng và cấu trúc của bộ cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và các bộ công cụ phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; những mặt được và chưa được của cơ sở dữ liệu lien ngành và quá trình phân tích chính sách, xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công của vùng Tây Bắc…

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, khi nghiên cứu các cơ sở dữ liệu phát triển Tây Bắc cần xác định rõ từng mục tiêu cụ thể. Trong khung cấu trúc dữ liệu cần lựa chọn những lĩnh vực tiềm năng nhất để có đánh giá và nghiên cứu mang lại hiệu quả xác thực. Phát triển bền vững vùng Tây Bắc có nhiều vấn đề, lĩnh vực nếu không lựa chọn, xác định thứ tự ưu tiên từng mục tiêu mà nghiên cứu chung sẽ không đủ nguồn lực.

Trong khi đó, Chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên Trần Thanh Hà đánh giá, cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và việc phân tích chính sách đã góp phần thiết thực cho phát triển bền vững các địa phương vùng Tây Bắc. Đề tài đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Cung cấp và minh bạch thông tin đối với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi tham gia vào đầu tư vào vùng Tây Bắc. Cơ sở dữ liệu của đề tài khi được đưa vào khai thác, sử dụng sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện Hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nghiên cứu bước đầu của chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. Nhất là những nghiên cứu về cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, để các nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cho phát triển vùng Tây Bắc, cần xác định chính xác cơ sở dữ liệu của vùng. Quá trình triển khai đề tài nghiên cứu, ĐHQGHN cần xuất phát từ yêu cầu xóa đói, giảm nghèo của vùng, để xác định Tây Bắc cần những nghiên cứu và giải pháp gì cho phát triển bền vững chứ không phải là đưa những cái ĐHQGHN đã có cho vùng Tây Bắc. Cần phát triển những sản phẩm nghiên cứu phục vụ cho từng địa phương, tiểu vùng, cho cả vùng. Vì vậy, cần có sự phối hợp giữa ĐHQGHN và các bộ ngành, địa phương trong vùng một cách thiết thực, hiệu quả. Nhất là các địa phương cần tham gia tích cực vào đề tài nghiên cứu, có những góp ý và đưa ra những cơ dữ liệu, những nhu càu từ thực tiễn đối với ĐHQGHN. Với các nhà khoa học cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp sức và tích cực nghiên cứu cho mục tiêu phát triển Tây Bắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đề tài nghiên cần bảo đảm mục tiêu sản phẩm nghiên cứu không “nằm trong ngăn kéo bàn” mà phải là những sản phẩm cụ thể, ứng dụng trong thực tiễn nhằm phát triển bền vững Tây Bắc.

XUÂN KỲ