Bắc Kạn khắc phục sai phạm trong thu, chi quản lý, khai thác thủy lợi

Thứ Tư, 05-05-2021, 14:31
Một công trình kênh dẫn nước tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm do công ty quản lý bị hư hỏng nhưng sửa chữa tạm bợ trong thời gian qua.

Ngày 5-5, Nhân Dân điện tử nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là công ty) về việc trả lời phản ánh tại bài báo “Cần làm rõ hoạt động thu, chi quản lý, khai thác thủy lợi ở Bắc Kạn” đăng trên Nhân Dân điện tử ngày 16-4.

Tại văn bản, công ty xin tiếp thu thông tin bài báo nêu và báo cáo thêm một số nội dung.

Cụ thể, công ty được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 19-1-2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Công ty hoạt động theo Điều lệ và tổ chức hoạt động tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12-5-2016 và sửa đổi tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 13-4-2018 và Luật Doanh nghiệp.

Từ khi thành lập tới nay, công ty chưa được chủ sở hữu cấp vốn điều lệ để hoạt động. Toàn bộ kinh phí hoạt động đều phải sử dụng từ nguồn cấp bù thủy lợi phí hằng năm (nay là nguồn giá dịch vụ sản phẩm) được T.Ư cấp.

Trang thiết bị làm việc còn thiếu thốn, trụ sở công ty cũng như văn phòng Trạm Quản lý thủy nông các huyện, thành phố đều phải đi thuê. Hệ thống công trình thủy lợi từ trước tới nay khi xây dựng xong được giao cho các tổ chức chưa đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý.

Do công trình được giao nhỏ, lẻ, manh mún, nằm rải rác trên khắp địa bàn tỉnh, phương tiện đi lại phải thuê nên không chủ động được trong công tác quản lý và kiểm tra công trình.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, công ty đã hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động dần đáp ứng nhu cầu quản lý công trình trên địa bàn tỉnh, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, công ty được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Công ty đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn các tổ chức quản lý trên địa bàn hoàn thành một số nội dung hoàn thiện công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình.

Tuy nhiên, công ty là đơn vị tiên phong trong công tác quản lý các công trình thủy lợi của tỉnh, vừa tìm tòi học hỏi các văn bản hướng dẫn, kinh nghiệm của các đơn vị bạn nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn để xảy ra một số nội dung chưa đúng và đã được Thanh tra Sở Tài chính chỉ ra tại Kết luận số 03/KL-STC ngày 9-4-2021.

Ngay sau khi nhận được Kết luận thanh tra của Sở Tài chính, công ty đã nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 03.

Ban lãnh đạo công ty đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, cá nhân liên quan và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 03.

Công ty đã tổ chức công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định. Công ty đã thống nhất và chỉ đạo bộ phận chuyên môn khắc phục và hoàn trả lại ngân sách nhà nước các khoản chi không đúng quy định của tập thể, cá nhân liên quan theo kiến nghị của Sở Tài chính.

TUẤN SƠN