Thí sinh thuộc diện F0 được tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 21-05-2022, 12:03
Học sinh Trường trung học cơ sở Lý Phong, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào học (thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp).

Thí sinh được xác định là ca bệnh (F0) có nguyện vọng tham gia kỳ thi phải có đơn xin dự thi và được phụ huynh hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Ngày 21/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi các đơn vị liên quan về tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) được tham gia kỳ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

Thí sinh được xác định là ca bệnh (F0) có nguyện vọng tham gia kỳ thi phải có đơn xin dự thi và được phụ huynh hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Trong đó, thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Mỗi điểm thi chuẩn bị ít nhất 3 phòng thi dự phòng nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 riêng cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và riêng cho thí sinh thuộc diện F0. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6 tới. Kỳ thi sẽ không có lễ khai mạc, thí sinh lên thẳng phòng thi. Mỗi phòng bố trí không quá 24 em. 

Theo thống kê, năm nay có khoảng 92.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Năm học 2022-2023, thành phố tuyển khoảng 72.000 học sinh, như vậy có khoảng 20.000 học sinh sẽ không trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập. 

CAO TÂN