Tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học

Thứ Ba, 15-09-2020, 15:50
(Ảnh: THÙY LINH)

Theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2020-2021, các đơn vị cần tập trung vào một số vấn đề “nóng”, phức tạp, trong đó có việc quản lý thu, chi trong nhà trường; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống bạo hành trẻ, quản lý nhóm trẻ tư thục…

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, cần có trọng tâm, trọng điểm. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục mầm non cần tập trung vào công tác phòng, chống bạo hành trẻ và quản lý nhóm trẻ tư thục. Đối với giáo dục phổ thông, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh. 

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý địa phương, có sở giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, giáo viên; biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và một số vấn đề nóng, bức xúc liên quan đến giáo dục mà xã hội quan tâm…

Việc tổ chức thanh tra không thực hiện quá một lần trong một năm học đối với một đơn vị, trừ trường hợp thanh tra đột xuất hoặc cấp trên giao. 

HOA LÊ