Tăng cường truyền thông góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Thứ Tư, 17-11-2021, 15:20
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác giữa 2 bên. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Việc ký kết, phối hợp truyền thông giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tăng cường truyền thông, phát huy truyền thống “khuyến học, khuyến tài”

Nhằm đẩy mạnh thông tin về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 - 2026.

Tham dự có GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng; TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Doãn Tiến cho biết, “khuyến học, khuyến tài” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, như Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư ngày 10/5/2019, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/5/2021...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh sâu đậm các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua, mảng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm, có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền lĩnh vực quan trọng này, nhằm lan tỏa, đưa phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và đi vào thực chất.

Tăng cường truyền thông góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập -0
 Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Tuy nhiên, lượng tin bài về mảng đề tài này còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Do đó, chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 4.0.

Tại lễ ký kết GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Hội Khuyến học Việt Nam đã trải qua chặng đường 25 năm phát triển. Thời gian qua, hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực theo quan điểm của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với những ảnh hưởng của dịch bệnh, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra rất nhiều thách thức, nếu không nâng cao trình độ năng lực thì không thể đáp ứng được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Do đó, việc ký kết phối hợp giữa 2 bên có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

GS, TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ mong muốn sự phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, làm lan tỏa thông tin về sự học, xây dựng sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tiến lên một bước nữa.

Tăng cường truyền thông góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập -0
GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ghi nhận và đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc ký kết, phối hợp truyền thông giữa hai cơ quan sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Lê Hải Bình đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ tương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, Báo trở thành cầu nối cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường truyền thông góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập -0
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Về nội dung phối hợp, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào như: giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo… trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam; Ưu tiên, hỗ trợ bằng nhiều hình thức các hoạt động khuyến học, khuyến tài của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về truyền thống hiếu học, các nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến trong các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập,… trong đó chú trọng xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành “đơn vị học tập”, mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ quan là “công dân học tập” theo quy định của Chính phủ.

TRỊNH DŨNG