Ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt - Hàn

Thứ Ba, 30-11-2021, 12:37
Lễ ký kết hợp tác giữa các thành viên Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt – Hàn.

Ngày 30/11, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao trực thuộc Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt - Hàn (VKTCC) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

VKTCC là mô hình đào tạo thích nghi, phát triển và cung ứng nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, được thực hiện trên cơ sở thống nhất hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao với Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) cùng sự tham gia của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (CSID) và các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc. 

Ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt – Hàn -0
 Các đại biểu tham quan Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh).

VKTCC phấn đấu trở thành một trong những mô hình đào tạo có uy tín tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cấp thiết và đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài Khu Công nghệ cao. Qua đó, góp phần cho sự thành công của Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

VKTCC sẽ liên kết với các đối tác Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cung ứng nhân lực chất lượng cao tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và nhà máy sản xuất thông minh. Đây là những công nghệ nền tảng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể thích ứng, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. 

VKTCC còn tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc nhằm gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam và dần thu hẹp khoảng cách khoa học công nghệ giữa 2 nước. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo, tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Hàn Quốc...

Dịp này, các đối tác thành viên VKTCC đã ký kết các nội dung hợp tác về hỗ trợ các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đang hoạt động trong và ngoài Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên tiêu chuẩn Hàn Quốc; xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc cho Việt Nam; tổ chức kết nối giao thương, sự kiện, quảng bá, đánh giá kỹ năng nghề có liên quan đến tiêu chuẩn Hàn Quốc…

CAO TÂN