Quảng Nam sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt

Thứ Tư, 05-08-2020, 21:25
Các trường đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 5-8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Theo đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số16/CT-TTg (ngày 31-3-2020) của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp. 

Đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của sáu huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội.

Các thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10-8, nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Các huyện, thị xã, thành phố còn lại, bao gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Nông Sơn vẫn tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10-8).

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 theo đúng các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các địa phương rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12-8 sắp tới.
 

TẤN NGUYÊN