Không kiểm tra, đánh giá định kỳ những nội dung học sinh tự học

Thứ Sáu, 17-09-2021, 14:40
Học sinh trường THCS Mai Dịch (Hà Nội) học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: (ĐĂNG ANH).

Chỉ yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn học là những nội dung trong hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

Theo đó, đối với lớp 6 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình.

Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình. Các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và lớp học theo mô hình trường học mới, các nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phụ lục hướng dẫn nội dung giáo viên cần làm, cũng như hướng dẫn học sinh thực hiện như: học sinh tự học, học sinh tự đọc, học sinh tự thực hiện…

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương.

Cùng với đó, các nhà trường kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại, kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Đáng chú ý, công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục không kiểm tra, đánh giá định kỳ những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

QUỲNH NGUYỄN