Học sinh thành phố Hà Giang nghỉ học trực tiếp từ ngày 27/10

Thứ Tư, 27-10-2021, 09:47
Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Hà Giang cho học sinh nghỉ học từ 27/10.

Ngay sau khi phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghỉ học trực tiếp từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới. 

Theo chỉ đạo, các trường tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; quản lý con em mình trong thời gian nghỉ học không tự ý ra khỏi nhà (trừ trường hợp bất khả kháng). Lãnh đạo trường phân công giáo viên, nhân viên trực bảo đảm các hoạt động cũng như bảo quản trang, thiết bị.

Các trường phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ học, nắm tình hình sức khỏe giáo viên, học sinh để kịp thời xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm.

Đối với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang thực hiện ăn, học tại trường. 

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh đã cho học sinh các cơ sở giao dục trên địa bàn toàn tỉnh học trực tiếp từ ngày 22/8. Bên cạnh đó, các trường cũng tăng cường dạy các môn học chính, nhằm bảo đảm lượng kiến thức để chủ động cho học sinh nghỉ học ở nhà khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

Đến sáng 27/10 tỉnh Hà Giang có 10 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Đến trường an toàn trong đại dịch


 

KHÁNH TOÀN