Học sinh 5/8 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông được đến trường

Thứ Hai, 27-09-2021, 08:24
Các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi học sinh đến trường.

Đến ngày 26/9, có 6/8 huyện, thành phố trên toàn tỉnh Đắk Nông đã trở lại trạng thái bình thường mới, thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg. Tỉnh chỉ đạo cho học sinh các cấp tại các địa phương này được học tại trường từ ngày 27/9; việc tổ chức dạy và học ứng phó diễn biến dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố và nhằm bảo đảm tiến độ năm học 2021-2022, thống nhất cho học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại 5 huyện, thành phố, gồm: Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô và Gia Nghĩa đang thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg được đi học tại trường.

Riêng huyện Cư Jút, đến ngày 25/9, chuyển qua thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg. Tuy nhiên ngay trong ngày, địa phương này đã phát hiện có 1 trường hợp là lái xe có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Dong dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm tại tỉnh Đắk Lắk, nên địa phương đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường đối với tất cả các cấp trong toàn huyện.

Các cơ sở giáo dục thực hiện giảm số lượng, giãn cách số học sinh trong phòng học; bố trí học lệch giờ, sinh hoạt tập thể, bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến với trực tiếp, tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Riêng đối với các trường phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Mil đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 chưa tổ chức cho học sinh đến trường. Các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khác, bảo đảm phương châm “dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép
CHẤN HƯNG