Hải Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh

Thứ Hai, 15-02-2021, 08:48
Học sinh nhiều cơ sở giáo dục ở Hải Dương đang phải cách ly y tế.

Trước tình hình dịch Covid- 19 vẫn đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Hải Dương vừa có quyết định cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp tiếp tục ngưng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu cho đến hết ngày 28-2-2021.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn các trường Trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông chủ động thực hiện tốt một số nội dung sau:

Rà soát, kích hoạt lại tài khoản học tập trực tuyến trên hệ thống của Viettel, VNPT hoặc các hệ thống khác đã thực hiện trong học kỳ hai, năm học 2019- 2020; tạo mới, cấp bổ sung tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh chưa có tài khoản. Xây dựng kế hoạch thời khóa biểu và tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh các cơ sở giáo dục từ 17-2-2021 theo văn bản và hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các cơ sở giáo dục phổ thông cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19.

Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên căn cứ mục tiêu, nội dung dạy học các môn học kỳ hai năm học 2020- 2021 để thống nhất, lựa chọn các bài học, tiết học, nội dung để tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự làm, tự ôn tập... nhằm bảo đảm đúng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong dạy học trực tuyến. Đối với những học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến, cần có biện pháp hỗ trợ phù hợp như đăng tải trên website của đơn vị và thông báo cho phụ huynh học sinh in tài liệu cho các em học tập; gửi tài liệu trực tiếp cho phụ huynh học sinh thông qua email, zalo… hoặc in nội dung bài học, câu hỏi bài tập, nhiệm vụ…chuyển cho học sinh để thực hiện mà vẫn bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

 

QUỐC VINH