Hà Nội lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, 10 từ nhiều bộ sách

Thứ Tư, 25-05-2022, 16:36
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với lớp 7, có 42 sách giáo khoa được lựa chọn, gồm: 2 sách Ngữ văn, 3 sách Toán, 9 sách Tiếng Anh, 3 sách Khoa học Tự nhiên, 3 sách Lịch sử và Địa lý, 3 sách Giáo dục công dân, 3 sách Âm nhạc, 4 sách Mỹ thuật, 3 sách Tin học, 3 sách Công nghệ, 3 sách Giáo dục thể chất, 3 sách Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Sách giáo khoa lớp 7 được chọn từ các bộ sách: Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh), Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)...

Đối với lớp 10, có 55 sách giáo khoa được lựa chọn của nhiều nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, UBND  Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp THCS và 15 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp THPT trên địa bàn thành phố để áp dụng từ năm học 2022-2023.

Các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định; đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, trình UBND thành phố…

QUỲNH NGUYỄN