Đổi mới hoạt động giáo dục thường xuyên ở Hải Phòng

Thứ Ba, 07-12-2021, 05:09
Giờ học tin học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

Những năm qua, hệ thống giáo dục thường xuyên của Hải Phòng không ngừng đổi mới và phát triển. Các cơ sở giáo dục thường xuyên đã góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người dân học tập suốt đời.

Năm 2020, khi công tác tuyển sinh của các trường đại học kết thúc, niềm vui trọn vẹn đến với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng. Trong số rất nhiều học sinh, học viên theo học tại trung tâm có hai em là học sinh khiếm thị. Trong đó, em Tiêu Phương Anh đỗ vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Ðại học quốc gia Hà Nội). Kết quả cho thấy sự nỗ lực vượt qua mọi rào cản khó khăn để học tập tốt của Phương Anh; đồng thời cũng là nỗ lực, của các cán bộ, giáo viên trung tâm khi tạo cơ hội học tập trong mọi hoàn cảnh cho mỗi người. Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng Nguyễn Ngọc Thắng, chỉ tính riêng trong năm học 2020-2021, Trung tâm đã tổ chức dạy học chương trình THPT hệ giáo dục thường xuyên cho 1.056 học sinh; học nghề hướng nghiệp cho 499 học viên; 124 học viên học nghề ngắn hạn; 128 học viên liên kết đào tạo… Ðiểm đáng chú ý là trong hoạt động giáo dục của trung tâm luôn có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, năm học 2019-2020 có chín giải, năm học 2020-2021 có bảy giải. Ðối với các học sinh được đào tạo nghề ra trường có việc làm đạt hơn 90%.

Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học (Sở Giáo dục và Ðào tạo Hải Phòng) Nguyễn Anh Thuấn cho biết, các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn thành phố có một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố và 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận, huyện với 20 cơ sở, địa điểm tổ chức dạy và học. Ngoài ra, còn có 217 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho mọi người; 200 trung tâm tư thục hoạt động giáo dục thường xuyên các loại hình tạo nên một diện mạo mới về hoạt động giáo dục thường xuyên. Trong đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên luôn đa dạng hóa chương trình hoạt động, từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đa dạng hóa các ngành nghề, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, hệ thống các trung tâm đã tăng cường bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền internet, phần mềm, học liệu, áp dụng dạy học trực tuyến, xây dựng môi trường hấp dẫn đối với người học. Phụ huynh và học sinh đã nhận biết thiết thực hơn đối với hình thức đào tạo này và ủng hộ, động viên con em vào học.  Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 8.286 học sinh theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên gồm cả học văn hóa lẫn học nghề. Ngoài ra, còn hàng nghìn các học viên học tập, bồi dưỡng kiến thức với các hình thức khác nhau, góp phần quan trọng trong phân luồng; tạo cơ hội học tập tốt nhất cho mọi người dân, không phân biệt đối tượng, lứa tuổi.

Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư ngày 10/5/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng  đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khẳng định: Gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Ðổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong các cơ sở giáo dục thường xuyên phù hợp Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Quyết định 489/QÐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người. Vì vậy, việc  tồn tại, đổi mới phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục thường xuyên là hết sức cần thiết. 

Ðể tăng cường năng lực, đổi mới hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Ðào tạo triển khai hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin trị giá hơn 761 nghìn USD do Hàn Quốc tài trợ xây dựng “Trung tâm giáo dục thông minh tương lai Gyeosangnam” tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng. Trung tâm gồm phòng máy tính, phòng học đa năng; phòng giáo viên, đóng vai trò là trung tâm giao tiếp cho giáo dục công nghệ thông tin toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển của giáo dục công nghệ thông tin. Trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa bài giảng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên…

Mặt khác, để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hải Phòng đã phối hợp sở, ngành liên quan khảo sát, rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động, phân tích các nhiệm vụ, chức năng để cơ cấu lại hệ thống giáo dục thường xuyên, bảo đảm xây dựng xã hội học tập, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục hiệu quả. Theo Vụ trưởng Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) Hoàng Ðức Minh, vai trò giáo dục thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị an sinh xã hội, xây dựng xã hội học tập. Hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên của Hải Phòng phù hợp các quy định của Ðảng, pháp luật Nhà nước, hoạt động hiệu quả. Trong bối cảnh mới, cần bảo đảm sự phát triển ổn định của hệ thống giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục thường xuyên cũng cần mạnh dạn thay đổi nhằm làm tốt sứ mệnh tạo cơ hội học tập suốt đời, tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo...

MẠNH XUÂN