Cần có phương án dự phòng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Thứ Sáu, 20-05-2022, 16:35
Cuộc họp lần thứ nhất, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Ngày 20/5, tại cuộc họp lần thứ nhất, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, các thành viên đã trao đổi, thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ triển khai tổ chức kỳ thi.

Các công tác chuẩn bị bao gồm xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo và những công việc liên quan đến chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Đặc biệt, cần có phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi.

Ngày 9/5/2022, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo đúng các quy định của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021, với một số điều chỉnh về giải pháp kỹ thuật. Trong đó, điểm mới căn bản là tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến cho các học sinh lớp 12 năm học 2021-2022. Ngoài ra, có một số điều chỉnh kỹ thuật để bảo đảm thuận lợi trong tác nghiệp và an toàn hơn cho các khâu tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tiếp tục được thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh, thành phố chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Thí sinh dự thi sẽ làm các bài thi trong hai ngày 7 và 8/7. Kết quả thi được công bố vào ngày 24/7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo “không để bị động trong mọi tình huống”, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cần có phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi. Đồng thời với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân công nhằm tăng cường trách nhiệm của các địa phương với kỳ thi. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến một số yêu cầu như: công tác kiểm tra trước và trong kỳ thi, công tác ra đề, in sao, bảo mật đề thi, công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong tổ chức kỳ thi...

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho biết một số nội dung cần thống nhất trong Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo quyết tâm cao trong tổ chức kỳ thi, cố gắng không để bất kỳ sơ xuất nào xảy ra; hoàn thiện các văn bản liên quan đến kỳ thi; phân công rõ người, rõ việc; chú trọng công tác nhân sự tham gia tổ chức thi phải tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và phải được tập huấn.

Một số vấn đề khác cũng cần lưu ý, như công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi; phần mềm; công tác ra đề thi; công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an ninh, an toàn...

QUÝ TÙNG