Bộ GD-ĐT định kỳ kiểm tra việc tổ chức đánh giá giảng viên

Thứ Sáu, 11-10-2013, 13:03
Sinh viên sẽ đánh giá giảng viên thường xuyên, ở tất cả các học phần. Ảnh: L.H

NDĐT - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, các trường đại học phải thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi thường xuyên, với tất cả các học phần giảng dạy. Bộ GD-ĐT sẽ định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác này.

 

Hoạt động lấy ý kiến phản hồi được tập trung vào bảy nội dung chính gồm: Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thời gian giảng dạy của giảng viên; Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học; Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập; Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; Tác phong sư phạm của giảng viên.

Các trường phải đưa việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên làm nhiệm vụ thường xuyên và tiến hành đối với tất cả các học phần giảng dạy của học viên và báo cáo định kỳ cho Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT sẽ định kỳ kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục đại học đồng thời tổ chức các hội nghị tổng kết đánh giá về hoạt động này.

Theo Bộ GD-ĐT, các thông tin phản hồi từ phía người học sẽ tạo nên một kênh thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần vào công tác kiểm định chất lượng đại học, góp phần phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên…

Mỗi giảng viên cũng sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao…từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

 

LÊ HÀ