Thí điểm kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng

Thứ Sáu, 31-07-2020, 02:37

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó, giải pháp cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số thành phố, khu du lịch lớn. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hoạt động kinh tế ban đêm ở những nơi đã lựa chọn để xây dựng, hoàn thiện mô hình hoạt động kinh tế ban đêm và sau đó sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển phù hợp lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa phương, đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể. Cần có sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến địa phương, chủ động nghiên cứu quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm với khung thời gian hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn xã hội để có cơ sở triển khai trong tương lai...