Bạc Liêu khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch

Thứ Hai, 24-02-2020, 06:07
Khu du lịch Nhà Mát, một địa điểm hấp dẫn du khách khi đến Bạc Liêu. Ảnh: THU ĐÔNG

* Hải Dương đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị

Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu triển khai các kế hoạch, giải pháp nhằm đạt mục tiêu doanh thu du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt hơn ba nghìn tỷ đồng (tăng từ 18% đến 30% so với năm 2019), trong đó doanh thu nhà hàng - khách sạn đạt hơn 1.200 tỷ đồng (tăng từ 18% đến 30% so với năm 2019); thu hút ba triệu lượt khách du lịch (tăng hơn 10% so với năm 2019).

Để đạt được mục tiêu nêu trên, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch, giữ vững mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu về du lịch - dịch vụ. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng và khai thác có hiệu quả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý, chấn chỉnh nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn cho du khách. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhằm kêu gọi đầu tư dự án xây dựng tàu du lịch Tắc Sậy - Đông Hải, điểm du lịch - dịch vụ Tắc Sậy, điểm du lịch vườn chim Lập Điền, huyện Đông Hải; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu nhà Công tử Bạc Liêu theo định hướng đầu tư toàn Khu thành Khu Bảo tồn văn hóa, kiến trúc và thương mại - dịch vụ - du lịch. Triển khai phát triển du lịch khu vực ven biển với các sản phẩm du lịch đặc thù như: Du lịch điện gió, du lịch kết hợp tham quan Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; cải tạo, mở rộng các tuyến giao thông đến các khu, điểm du lịch như: Di tích lịch sử Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu, Vườn chim Bạc Liêu, di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng, di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Vĩnh Hưng... Đồng thời, xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu coi trọng phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống, phát huy lợi thế các sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với các hoạt động du lịch khu vực nông thôn, bảo đảm tính liên kết, không trùng lặp với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tạo sản phẩm đặc trưng riêng của tỉnh, thu hút khách du lịch; Tỉnh từng bước xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách, nhất là vào các dịp lễ, hội, mùa cao điểm du lịch…

* Hai năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động công tác dân vận. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc “Năm dân vận chính quyền”, tập trung vào các nội dung công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lựa chọn các việc thiết thực, cụ thể, phù hợp với cơ quan, địa phương mình để thực hiện. Tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là giám sát thực hiện trách nhiệm công vụ, tinh thần, ý thức kỷ luật, thái độ phục vụ ở các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân; chủ động phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Bước vào năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh đã triển khai các chương trình, nội dung công tác nhằm chủ động nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả “Năm dân vận khéo 2020” với trọng tâm là phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tiềm năng lợi thế địa phương và sức mạnh cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và xây dựng nông thôn mới nâng cao…

PV và TTXVN