Tin mới nhận

Đẩy nhanh thủ tục hồ sơ dự án vành đai 4
0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 -Vùng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm dự án khởi công vào quý II/2023, hoàn thành vào năm 2026. Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và các gói thầu theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, ủy quyền. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những nội dung vượt thẩm quyền. Chủ tịch thành phố yêu cầu các hồ sơ, văn bản phải được giải quyết trong thời gian từ 24 giờ đến 48 giờ.

Mỗi huyện, thị xã sẽ có trung tâm quảng bá sản phẩm OCOP

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2025, mỗi huyện, thị xã phát triển ít nhất một trung tâm. Trước mắt đến cuối năm 2023 phát triển được năm mô hình tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, xã Phú Vinh, huyện Chương Mỹ và xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Năm 2024 và 2025, các huyện còn lại phấn đấu xây dựng phát triển ít nhất một trung tâm thiết kế, sáng tạo giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.