Tin đọc nhanh

Thứ Hai, 18-04-2022, 19:57

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố năm 2022 nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Đồng thời, kế hoạch cũng đơn giản hóa, cắt giảm chi phí, tuân thủ TTHC; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định TTHC; xây dựng giải pháp, mô hình liên thông, kết hợp TTHC để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai Chương trình phòng, chống Covid-19 năm 2022-2023

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống Covid-19 năm 2022-2023 nhằm tiếp tục bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống dịch bệnh. Chương trình bảo đảm hài hòa giữa các biện pháp phòng, chống dịch và các biện pháp khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội… 

Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022

Theo Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tuyển chọn hòa giải viên lao động có chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động phát sinh và thực hiện tốt vai trò hỗ trợ phát triển quan hệ lao động nhằm ngăn ngừa, giảm đến mức thấp nhất tình trạng đình công, lãn công; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp đối với hòa giải viên tham gia giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Yêu cầu BHXH thành phố mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức đa dạng các loại hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên. BHXH thành phố phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn, xử lý kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình trốn đóng, nợ đóng, tham gia chưa đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN...