Thực hiện “Chiến lược phát triển ngành văn hóa thành phố giai đoạn 2020-2035”

Thứ Năm, 21-04-2022, 20:57

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa thành phố giai đoạn 2020-2035”, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo kế hoạch, về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thành phố sẽ hoàn thiện pháp lý, khởi công và hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; cải tạo, nâng cấp các di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai và đưa vào hoạt động Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức, nơi sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhân các sự kiện lớn nhằm đưa hình ảnh thành phố, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân thành phố nói riêng, đồng bào cả nước nói chung...

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về sở hữu trí tuệ, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng; góp phần khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo ra các tài sản trí tuệ trong cộng đồng… Ban tổ chức sẽ giới thiệu một số giải pháp, mô hình đạt giải thưởng trong phong trào sáng tạo; huấn luyện các kỹ năng, phổ biến các thông tin và tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác để được khai thác, hỗ trợ từ phía Nhà nước và tư nhân. Dịp này, thành phố tổ chức nhiều sự kiện liên quan...