2.254 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Thứ Hai, 16-05-2022, 20:40

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa có các quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên đợt 19/5/2022. Trong đợt này, toàn Đảng bộ thành phố có 2.254 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Cụ thể, có 88 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 2 đồng chí); 11 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 48 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 3 đồng chí); 124 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 3 đồng chí); 429 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 17 đồng chí); 274 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 4 đồng chí)…

Khoảng 20.000 học sinh trượt lớp 10 công lập

Ngày 16/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố có 92.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Trong khi đó, năm học 2022-2023, thành phố tuyển khoảng 72.000 học sinh lớp 10 vào trường công lập. Như vậy, khoảng 20.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập. Ngành giáo dục thành phố bảo đảm các học sinh này vẫn đủ chỗ học tập bằng nhiều hình thức: trường nghề (khoảng 60 trường cao đẳng và trung cấp cho 30.000 học sinh); trường phổ thông ngoài công lập (hơn 90 trường đáp ứng gần 30.000 chỗ học lớp 10); trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp (gần 30 trung tâm đáp ứng 10.000 chỗ học lớp 10). Dự kiến, kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 11, 12/6 tới.

Nâng tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 87%

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc, trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực trọng điểm: công nghệ thông tin; cơ khí-ô-tô; tự động hóa; cơ điện tử; điện-điện tử; logistics; du lịch; xây dựng; công nghệ môi trường. Chú trọng công tác đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.