Xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao nhất nước

Thứ Năm, 16-06-2022, 20:28
Người dân tra cứu hồ sơ qua cơ sở dữ liệu dùng chung tại UBND quận 12.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp bản sao trích lục kết hôn, giấy khai sinh, khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung của thành phố cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. 

Đây là bước quan trọng để thành phố cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp ngày 4/1/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Để triển khai được quy định về cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho người dân không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đăng ký hoặc nơi lưu giữ sổ hộ tịch giấy, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác số hóa sổ hộ tịch. 

Đây là một nội dung thuộc Kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng cho kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình chuyển đổi số của thành phố, kết hợp xây dựng ứng dụng khai thác, phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đồng thời, kết nối, quản lý, khai thác với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc do Bộ Tư pháp quản lý. 

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch và đưa vào kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp. Hiện tại, UBND thành phố giao Sở Tư pháp làm việc với Bộ Tư pháp để thực hành cấp bản sao hộ tịch điện tử... 

Bà Võ Thị Trung Trinh cho biết: “Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp Sở Tư pháp, các quận, huyện để đưa vào sử dụng những dữ liệu này sao cho hiệu quả nhất. Những dữ liệu này cũng phục vụ cho công tác chuyển đổi số của thành phố”. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành số hóa bốn loại sổ gồm: Sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số hơn 12,8 triệu hồ sơ.

Thông tin từ Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) cho biết, tháng 4/2022 vừa qua, Tập đoàn viễn thông NTT (Nhật Bản) đã đầu tư 56 triệu USD để thành phố Hồ Chí Minh hình thành trung tâm dữ liệu đạt chuẩn tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao nhất tại Việt Nam. 

Điều này thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Google, Amazon… sử dụng các dịch vụ dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp đã được cấp vào đầu năm nay. Việc Tập đoàn NTT đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp SHTP đạt 43% kế hoạch thu hút vốn FDI năm 2022. SHTP sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để thu hút doanh nghiệp vào Khu Công nghệ cao. Từ đầu năm, Ban quản lý đã rà soát quỹ đất còn lại trong Khu Công nghệ cao. 

Theo kế hoạch, trong năm nay, SHTP dự kiến thu hút 320 triệu USD vốn đầu tư, trong đó vốn FDI là 130 triệu USD, doanh nghiệp trong nước 190 triệu USD. Giá trị sản xuất năm nay dự kiến đạt 14 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD so với 2021. Sau 20 năm hoạt động, lãnh đạo SHTP đặt mục tiêu tái cấu trúc, mở rộng công viên khoa học và có đánh giá định lượng, đặt mục tiêu chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan cho biết: Sau 20 năm hoạt động, SHTP là mô hình phát huy hiệu quả, được nhân rộng ở nhiều địa phương trong cả nước. SHTP cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện 20 năm qua để hoạch định chiến lược phát triển trong 10-15 năm tới. Hoạt động của doanh nghiệp trong SHTP cần có những chuyển đổi, đạt được mức độ cao hơn, chứ không chỉ mãi sử dụng những công nghệ cũ, cách làm cũ. 

“Các công nghệ cao phải được đưa ra khỏi khuôn viên Khu Công nghệ cao để gắn với viện, trường, các doanh nghiệp khác, để hoạt động ứng dụng công nghệ cao đóng góp cho kinh tế-xã hội nhiều hơn”, ông Hoan lưu ý.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỲNH