Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Thứ Hai, 11-01-2021, 23:19
Thành ủy TP Hồ Chí Minh khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020.

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, mỗi cán bộ, đảng viên ý thức về trách nhiệm của mình để làm tốt hơn công việc được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 

Năm 2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trực thuộc Ðảng bộ thành phố đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát phục vụ tốt công tác đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBKT Thành ủy và UBKT cấp ủy các cấp đã tăng cường xem xét, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ðảng.

Tại quận Tân Bình, trong hai năm 2019 và 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo UBKT Quận ủy tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với tám tổ chức đảng cơ sở và cơ quan tài chính của Quận ủy. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình cho biết: Qua kiểm tra đối với các tổ chức đảng cơ sở, UBKT Quận ủy đã kết luận những ưu điểm cần phát huy; đồng thời, chỉ rõ và yêu cầu các cấp ủy có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng. Nội dung hạn chế, thiếu sót chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và chấp hành Quy chế chi hoạt động công tác đảng chưa bảo đảm theo quy chế đã đề ra và một số hạn chế trong công tác kiểm tra tài chính đảng của cấp cơ sở. Ðối với quận Thủ Ðức, đây là một trong những địa bàn "nóng" của thành phố trong việc vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian qua. Ý thức một bộ phận người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng chưa tốt. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn có lúc, có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Ðức chỉ đạo thành lập Tổ thẩm tra xác minh lại các công trình vi phạm trật tự xây dựng sau khi cưỡng chế khắc phục nếu phát hiện công trình sau cưỡng chế có hành vi tái lập, tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm… Qua tiếp nhận thông tin, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không vướng về pháp lý và điều kiện cưỡng chế. Ðối với các công trình tồn đọng còn vướng mắc, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Ðức đã tổ chức họp định kỳ với các ngành liên quan nắm thêm các thông tin và chỉ đạo giải quyết từng phần, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện khắc phục, ấn định thời gian, lộ trình và yêu cầu các ngành chức năng của quận tập trung hỗ trợ các đơn vị trong thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận Thủ Ðức, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các phường có liên quan tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm, trong đó có nhiều công trình có quy mô lớn đã được xử lý, giải quyết dứt điểm tại các phường Bình Thọ, Linh Ðông, Linh Trung, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh…

Theo Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải, năm 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bảy tổ chức đảng (giảm 10 trường hợp so với năm 2019) và 337 đảng viên (giảm 72 trường hợp so với năm 2019). Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng… UBKT Thành ủy, UBKT quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 173 đảng viên (giảm 35 đảng viên so với năm 2019). Trong đó, UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 44 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 25 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp. UBKT quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 129 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 67 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp và khai trừ 35 trường hợp.

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mới đây, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này và chưa bao giờ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm như hiện nay. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trước hết là phải nhắc nhở, cảnh báo, răn đe về những nguy cơ có thể xảy ra sai phạm nhằm "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Ðồng chí nhấn mạnh, UBKT Thành ủy cần phối hợp các đơn vị liên quan để công tác kiểm tra, giám sát nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn. Phải hết sức chuẩn mực, khách quan trong xây dựng nhận xét đánh giá và kết luận kiểm tra, giám sát. Ðồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, sắp tới thành phố sẽ không tổ chức HÐND quận, phường và có thêm TP Thủ Ðức trực thuộc TP Hồ Chí Minh. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát khi không tổ chức HÐND quận, phường cũng là một phần trách nhiệm liên quan đến UBKT các cấp. Muốn vậy, ngành kiểm tra phải chăm lo cho đội ngũ của mình; phát hiện những nhân tố mới, đào tạo bồi dưỡng, kỷ luật, khen thưởng nghiêm minh, chuẩn xác để động viên và nhắc nhở những người làm công tác này.

Tiếp nối truyền thống và trên cơ sở những công việc đã làm được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp mỗi ngày một hiệu quả hơn của các đơn vị chức năng, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, ngành kiểm tra của Ðảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đạt những thành công lớn vì sự bình yên, phát triển của TP Hồ Chí Minh - thành phố ấm áp nghĩa tình.

 

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN