Quận 10 học tập và làm theo gương Bác Hồ

Thứ Hai, 23-05-2022, 20:29
Quận 10 khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ.

Trong quá trình phấn đấu lao động, học tập để xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, việc học tập và làm theo Bác Hồ ở quận 10 đã dần trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn.

Năm 2021 vừa qua, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ quận 10 được toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ngay từ khi có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Trong năm 2022, Quận ủy quận 10 tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng"; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh" cho toàn thể cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của quận.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định việc làm cụ thể, những mặt hạn chế còn tồn tại, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống người dân, qua đó đề ra giải pháp, cách làm hay để khắc phục triệt để trong năm, không để kéo dài. Hệ thống chính trị cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Thực tế tại quận 10 cho thấy có nhiều mô hình nổi bật như phong trào "Người tốt, việc tốt" của Mặt trận Tổ quốc; cuộc vận động "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" của Đoàn Thanh niên; phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào thi đua "Hội Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh; tiêu chí "Trung thực-Trách nhiệm-Chủ động-Hợp tác-Chia sẻ-Tiết kiệm" của Liên đoàn Lao động quận…

Thực tế cũng cho thấy, nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác đã xuất hiện và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10 cùng các tổ chức thành viên đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Suốt thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc quận 10 đã vận động nhân dân tích cực ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10 Trần Thanh Ngọc cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận còn tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 20 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương 22 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, 12 cán bộ hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu giai đoạn 2016- 2021. "Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10 đã tổ chức tốt tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố trong các cơ sở tôn giáo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương", Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Trần Thanh Ngọc thông tin thêm.

Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức trở thành những tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, cùng tập thể xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp đạt hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều công trình phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Điển hình như đồng chí Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10. Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, mỗi ngày với đồng chí Bùi Thế Hải là một cuộc chiến thật sự với biết bao công việc cần phải triển khai kịp thời để ngăn chặn sự lây lan, ảnh hưởng của dịch bệnh. Là một cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần sớm đưa quận 10 vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng thành phố bước vào giai đoạn bình thường mới…

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10, các cơ sở đảng trên địa bàn quận đã có nhiều hình thức mới trong tổ chức tuyên dương các gương điển hình thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với việc chú trọng đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung trong học tập và làm theo Bác, tin tưởng rằng nhiều tập thể, cá nhân điển hình sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

"Các gương điển hình sẽ được tiếp tục giới thiệu, nhân rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các cơ quan, đơn vị và toàn dân tại các khu dân cư nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, để qua đó ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương hết lòng vì công việc; phục vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân", đồng chí Lê Văn Minh cho biết.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN