Tiêu điểm

Thứ Sáu, 16-04-2021, 12:56
Ảnh: REUTERS

“Sa mạc nào đây? Không, bạn nhầm rồi. Ðây lại là một phần của sông Hằng, dòng sông linh thiêng khởi nguồn nền văn minh Ấn Ðộ 5.000 năm.

Những người dân vùng Kumbh Mela, Haridwar kia đang trên đường đến dự một lễ hội truyền thống, nhưng trông họ không có vẻ gì là đi dự hội. Băng qua lòng sông trơ sỏi đá khô khốc, họ lễ mễ mang theo từng vò nước - điều mà trước kia có lẽ là hoàn toàn không cần thiết, khi sông Hằng còn ăm ắp ngay đó.

 Những dòng sông đang thở hắt, nhưng loài người thì vẫn cứ phải bước qua