Mở rộng thị trường - giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ Hai, 30-03-2020, 16:02

Dịch Covid-19 ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa thế giới, đình trệ sản xuất, kinh doanh. Suy giảm nhu cầu tạm thời từ Trung Quốc đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng tới tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Việt Nam có độ mở của nền kinh tế lớn và có đường biên giới dài với Trung Quốc, chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

Vì vậy, đây cũng là thời điểm phải quyết liệt tính đến đường dài cho các sản phẩm hàng hóa của ta, nhất là các ngành hàng nông sản, tiêu dùng trước những biến động lớn tác động từ bên ngoài. Để tiến tới một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu được biến động lớn ở các thị trường bên ngoài, việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường là hết sức cấp bách và đó cũng là chủ đề được Nhân Dân hằng tháng đề cập đến trong Tiêu điểm tháng 3: “Mở rộng thị trường - giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

Kinh doanh mùa dịch

Tận dụng lợi thế thị trường trong nước

Ký FTA tạo động lực đa dạng hóa thị trường

Tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường