Tiếp Đại sứ

Chiều 31-5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Thái-lan tại Việt Nam M.Vông-phạc-đi đến chào xã giao.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phi-li-pin tại Việt Nam N.Xơ-vi-gân đến chào xã giao.