Tiếp Đại sứ

Sáng 27-5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam Hiu Bo-râu-man nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác.