Dân với Đảng

Thước đo hiệu quả lãnh đạo và phục vụ

Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát tại 36 quận, huyện, thị xã ở 10 tỉnh, thành phố cả nước, mới đây cơ quan chức năng đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 (SIPAS 2015). Chỉ số này được xem như một thước đo, công cụ đánh giá năng lực lãnh đạo, phục vụ của cấp ủy, chính quyền hằng năm, qua mỗi nhiệm kỳ.

Kết quả SIPAS 2015 có sự khác biệt rõ rệt giữa các tỉnh, thành phố; người dân đã đưa ra nhiều gợi ý về các nội dung cần cải tiến để việc giải quyết thủ tục hành chính được tốt hơn…Vấn đề trở thành chủ đề bàn thảo bên lề cuộc họp tiếp xúc cử tri tại một tỉnh phía nam.

- Kết quả SIPAS 2015 cho thấy, về cơ bản chất lượng năng lực chuyên môn của công chức được người dân hài lòng. Tuy nhiên, tùy từng địa phương còn từ 27% đến 47% số người dân chưa bằng lòng về đạo đức nghề nghiệp, về tinh thần phục vụ của công chức - Một cử tri là cán bộ đoàn thể nêu thông tin.

- Vấn đề đáng lưu ý là hiện nay hình thức tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính mà người dân sử dụng phổ biến là thông qua chính quyền phường, xã (62% - 76%); tiếp đến là hình thức hỏi người thân, bạn bè chỉ có dưới 8% người dân sử dụng hình thức tiếp cận qua mạng... Từ đó, đặt ra yêu cầu trước mắt là cần đơn giản hóa, tăng tính minh bạch, công khai giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ; nâng cao năng lực giải quyết của công chức... - Một cử tri bày tỏ.

- Hiện nay mới có hơn 20 địa phương tự triển khai xác định chỉ số SIPAS…, cho thấy nhiều địa phương chưa quan tâm đến chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền - Một nhà khoa học phát biểu ý kiến.

- Chúng ta đang tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thiết nghĩ cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả việc lãnh đạo, điều hành quản lý lĩnh vực công tác này - Ý kiến từ một cán bộ lãnh đạo địa phương.

- Tựu trung, các chương trình, giải pháp phải bảo đảm đạt mục tiêu nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đó chính là thước đo, tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo và phục vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị hằng năm và qua mỗi nhiệm kỳ.

Ý kiến nêu trên được đại biểu cử tri đồng thuận cao.