Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng khen của tỉnh Thái Bình trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất.

Thái Bình vinh danh 38 tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch

Tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra sáng 9/10, UBND tỉnh Thái Bình đã trao bằng khen cho 28 tập thể và 10 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh”.