Thực hiện chữ "kiệm" theo lời của Hồ Chủ tịch

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, tấm gương sáng đầy tự hào về tri thức, đạo đức và đặc biệt là lối sống “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”. Trong suốt những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của người đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thu được những kết quả tốt đẹp. Hôm nay, nhân ngày 31/5 ngày Bác viết tác phẩm “Thế nào là kiệm”, hãy cùng nhìn lại ngày này năm xưa ôn lại những dấu ấn đặc biệt trong chặng đường dân tộc ta thực hiện theo lời dạy của Bác.

Thực hiện chữ "kiệm" theo lời của Hồ Chủ tịch