Các nhà quản lý, chuyên gia phân tích cụ thể về các mô hình chuyển đổi, những giải pháp căn cơ phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đồng bằng sông Cửu Long “thuận thiên bền vững, vượt đại dịch”

Quan điểm “Mọi hành động ứng phó với biến đổi khí hậu phải dựa vào tự nhiên, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể để phát triển bền vững” mà Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại COP 26 sẽ tiếp tục là “kim chỉ nam”, là phương châm hành động cho các cấp chính quyền, cho người dân và nó gắn kết với Nghị quyết 120/NQ-CP về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - hay còn được gọi là Nghị quyết “thuận thiên”.