TIN ĐỌC NHANH

THU HÚT CHUYÊN GIA LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 12/9, Ban Quản lý khu nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố vừa ban hành quyết định thu hút tám chuyên gia cho năm vị trí thuộc đơn vị này.
0:00 / 0:00
0:00

Các vị trí thu hút gồm: Hai chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành chọn tạo và sản xuất giống thủy sản, bệnh học thủy sản; hai chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành chọn tạo giống cây trồng; hai chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành tư vấn, định hướng về công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh ứng dụng trong nông nghiệp…

Người trúng tuyển sẽ được đãi ngộ hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng; mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp, đối với giáo sư, phó giáo sư được hưởng hệ số 9,4; các trường hợp còn lại hưởng hệ số 8,8…

TRIỂN KHAI DẠY TIN HỌC CHUẨN QUỐC TẾ BẰNG XÃ HỘI HÓA

Ngày 12/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản hướng dẫn về tổ chức kinh phí triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông thành phố theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030” tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để triển khai dạy học tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông năm học 2022-2023, các trường tổ chức thu phí theo hình thức xã hội hóa, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, có sự đồng thuận với cha mẹ học sinh trên cơ sở tự nguyện. Cơ sở giáo dục được chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp… tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO 140 HỌC VIÊN

Trong hai ngày 10, 11/9, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022. Đây là lớp được tổ chức dành riêng cho các cảm tình Đảng của Đảng bộ Trường đại học Ngân hàng thành phố với 140 học viên.

Trong thời gian hai ngày, các học viên sẽ được truyền đạt năm chuyên đề gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, quần chúng, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú sẽ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó, xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.