Vĩnh Long ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 30-12-2021, 11:26
Tặng bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin.

Chiều 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết ngành thông tin-truyền thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Theo báo cáo, năm 2021, ngành thông tin-truyền thông đã có đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản đã được thực hiện đúng theo quy định; hoạt động bưu chính, viễn thông ổn định, bảo đảm thông suốt cho hoạt động điều hành của tỉnh. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của quyền điện tử được duy trì, ổn định, góp phần trong công tác cải cách hành chính, cũng như tạo nền tảng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch,...

Đến nay, mạng diện rộng của tỉnh đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hệ thống mạng hoạt động ổn định thông suốt. 100% sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện, cấp xã có xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối mạng WAN của tỉnh, tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 98% (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật). Hệ thống tường lửa (firewall) bảo đảm an toàn thông tin được triển khai 100% sở, ban, ngành, huyện, xã vận hành ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống; triển khai hệ thống họp trực tuyến kết nối với Chính phủ đến 107 xã, phường, thị trấn…

Vĩnh Long ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 -0
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự nỗ lực và trân trọng sự đóng góp của ngành thông tin truyền thông trong năm 2021. Đồng thời đề nghị cần phân tích, tìm ra nguyên nhân, đưa ra lộ trình, giải pháp về các vấn đề còn tồn tại. Trong đó, cần tăng cường quản lý các thông tin trên môi trường mạng; quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật; quan tâm đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các giải pháp về chính quyền số gắn với cải cách hành chính của tỉnh và tập trung thực hiện chuyển đổi số; quan tâm thực hiện nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 một cách đồng bộ, hiệu quả.

“Ngoài những chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, ngành nên chọn ra điểm đột phá, trọng tâm để chúng ta cùng quyết tâm đưa ra giải pháp, tham mưu, triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả cao” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

BÁ DŨNG