Điện thoại thông minh làm giảm số lượng kết nối băng rộng của Mỹ

Thứ Hai, 28-12-2015, 07:04

NDĐT - Theo nghiên cứu mới đây của trung tâm nghiên cứu Paw thì số lượng kết nối băng rộng của hộ gia đình Mỹ đã giảm từ 70% vào năm 2013 xuống còn 67% là do nhiều người chuyển sang chỉ sử dụng điện thoại thông minh.

Cho dù tỷ lệ giảm 3% là thấp nhưng nó phản ánh một xu hướng có thể còn kéo dài từ khi nó mới bắt đầu xuất hiện từ năm 2012.

Báo cáo cho biết tỷ lệ số người Mỹ sử dụng điện thoại thông minh đã tăng gần bằng với tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh khi đạt tỷ lệ 68% và khoảng 13% người Mỹ chỉ sử dụng điện thoại thông minh để xem nội dung thông tin, tăng từ con số 8% của năm 2013.

Gần 15% thanh niên Mỹ chuyển sang bỏ kết nối cáp “cord cutter”, tức không còn sử dụng dịch vụ truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh để xem truyền hình. Nhiều người cho rằng các nội dung trên truyền hình có thể xem trên Internet và một số nguồn khác với tương tác hai chiều.

Việc ngày càng nhiều người Mỹ chỉ sử dụng điện thoại thông minh để đọc thông tin đã phản ánh xu hướng sự thay đổi trong cách mọi người đọc thông tin.

Những người chỉ sử dụng điện thoại thông minh cho biết lý do họ không có kết nối băng rộng ở nhà bởi vì điện thoại thông minh có thể giúp họ làm được tất cả mọi việc trên mạng.


Tuấn Hải