THÔNG BÁO (Notification) Về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm (About finding the owner of a wrecked assets)

Thứ Sáu, 26-11-2021, 17:15
(Ảnh minh họa)

Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi thông báo:
(Department of Industry and Trade of Quang Ngai province announces)

Tên và đặc điểm tài sản bị chìm đắm:
(Name and characteristics of wrecked assets)

1. Tài sản (1): Bồn chứa bằng kim loại, hình trụ tròn màu xám tro, có gắn đồng hồ đo áp suất và van để mở, khung sắt hình chữ nhật bảo vệ bên ngoài, hai đầu đánh số 9 màu đỏ, kích thước: DxRxC: 6 x 2,5 x 2 (mét) trên thân Bồn có in dòng chữ Trung Quốc, có biểu tượng dễ cháy nổ.
1. Asset (1): Metal tank, round cylinder of ash gray color, fitted with pressure gauge and valve to open, protective rectangular iron frame outside, two red numbered 9 heads, size: LxWxH: 6 x 2.5 x 2 (meters) on the body of the tank with Chinese characters printed, with the symbol of flammable and explosive.

2. Tài sản (2): Bồn chứa bằng kim loại, hình trụ tròn màu xám tro, có gắn đồng hồ đo áp suất và van để mở, khung sắt hình chữ nhật bảo vệ bên ngoài, hai đầu đánh số 7 màu đỏ, kích thước: DxRxC: 6 x 2,5 x 2 (mét) trên thân Bồn có in dòng chữ Trung Quốc, có biểu tượng dễ cháy nổ.
2. Asset (2): Metal tank, round cylinder of ash gray color, fitted with pressure gauge and valve to open, protective rectangular iron frame outside, two red numbered 7 heads, size: LxWxH: 6 x 2.5 x 2 (meters) on the body of the tank with Chinese characters printed, with the symbol of flammable and explosive.

Vị trí tài sản chìm đắm:
(The location of the wrecked assets)

1. Tài sản (1): Trôi dạt vào Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
1. Asset (1): Drifted into the breakwater of Dung Quat Oil Refinery, Binh Thuan commune, Binh Son district, Quang Ngai province.

2. Tài sản (2): Trôi dạt vào bờ biển thôn Phước Điền, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Asset (2): Drifted into the coast of Phuoc Dien village, Pho Khanh commune, Duc Pho town, Quang Ngai province.

Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp có mặt tại địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để xử lý.
(Request the owner or legal representative to be present at the location: Department of Industry and Trade of Quang Ngai province, address: 58-60 Pham Van Dong street, Quang Ngai city, Quang Ngai province for handling)

Trong thời hạn 30 ngày, chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ với cơ quan ra thông báo thì tài sản chìm đắm nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
(Within 30 days, the owner or legal representative of the above assets does not contact with the notification agency, the above wrecked assets will be handled in accordance with the law).