Thông báo hủy thầu

Thứ Tư, 22-06-2022, 13:37

Gói thầu số 04: Cung cấp than cám 6a.10 theo Tiêu chuẩn TCVN 8910-2020 phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long Đợt 4/2022

Căn cứ:

Quyết định số 36/2022/QĐ-TGĐ ngày 21/06/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“SHN”) về việc hủy thầu đối với Gói thầu số 04: Cung cấp than cám 6a.10 theo Tiêu chuẩn TCVN 8910-2020 phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long Đợt 4/2022 (“Gói thầu số 04”).  

SHN thông báo đến quý nhà thầu về việc hủy thầu Gói thầu số 04 do thay đổi phạm vi đấu thầu đã ghi trong hồ sơ mời thầu.

Kính đề nghị quý nhà thầu đến Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội nhận lại Hồ sơ dự thầu và Bảo đảm dự thầu, hoặc cung cấp thông tin để SHN gửi hồ sơ. Thời gian hoàn trả kể từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 30/6/2022.

Trân trọng!