Còn trên 14 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Hai, 23-05-2022, 16:57
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cùng Hạt Kiểm lâm thị xã Mường Lay kiểm tra diện tích rừng biến động.

Thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện còn hơn 14 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng chưa đủ điều kiện chi trả cho các chủ rừng ở 9 huyện.

Trong đó, các huyện còn nhiều tiền chưa đủ điều kiện chi trả gồm: Mường Chà hơn 5 tỷ đồng; Điện Biên hơn 4 tỷ đồng; Tủa Chùa và Mường Nhé đều tồn hơn 2 tỷ đồng…

Nguyên nhân chưa thể chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng chủ yếu do các chủ rừng là UBND cấp xã chưa mở tài khoản tại kho bạc; sai khác thông tin giữa quyết định giao đất giao rừng; một số xã có diện tích rừng đang nghi ngờ có biến động nên tạm hoãn chi trả để chờ kiểm tra, xác minh…

Tin, ảnh: NGUYỄN NGA