THÔNG CÁO SỐ 6 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ngày 28-10-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp, Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.

- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Sau đó, Quốc hội thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng. Trong ngày làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2015; công tác phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các điểm nóng, những vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự an toàn xã hội;

- Tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính; hoạt động phát hiện, điều tra các vụ án hình sự; dự báo tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong thời gian tới;

- Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh tế, vụ án hành chính và kiểm sát thi hành án; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp;

- Công tác xét xử, giải quyết các vụ án của ngành tòa án; tình hình vi phạm trong giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án; kết quả công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; giải quyết yêu cầu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án;

- Công tác thi hành án hình sự: giam giữ, giáo dục phạm nhân; quản lý, giáo dục người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, bị phạt cải tạo không giam giữ; tình trạng nhiều người bị kết án phạt tù, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn còn ở ngoài xã hội, phạm nhân vi phạm các quy định về giam, giữ tại các Trại giam; tình hình và kết quả công tác thi hành án tử hình;

- Công tác thi hành án dân sự: phối hợp, chỉ đạo công tác thi hành án; cưỡng chế thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; số lượng án dân sự tồn đọng chưa thi hành được; tình hình vi phạm trong công tác thi hành án;

- Việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án;

- Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các cơ quan tư pháp;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp; biện pháp giải quyết tình trạng tồn đọng đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan tư pháp thời gian qua, những giải pháp cụ thể;

- Việc ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

- Tình hình tham nhũng hiện nay, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, các cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng;

- Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và kiện toàn bộ máy phòng, chống tham nhũng…

Thứ năm, ngày 29-10-2015, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn thông tin mạng. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.