Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 26-10-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe:

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 42 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

- Vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự; thẩm quyền xác minh, thu thập chứng cứ của Viện Kiểm sát nhân dân; việc phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự;

- Về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự;

- Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thẩm quyền xét xử Hội đồng giám đốc thẩm;

- Nguồn của chứng cứ; quy định tổ chức phiên họp để kiểm tra giao nộp và tiếp nhận chứng cứ;

- Thủ tục giải quyết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu;

- Về hoãn phiên tòa phúc thẩm;

- Về thời hạn giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn;

- Các phương thức cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng;

- Về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án;

- Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước;

- Áp dụng tập quán tương tự pháp luật, án lệ và lẽ công bằng để thụ lý vụ án và giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự…

Thứ ba, ngày 27-10-2015, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe trình bày các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).